Boya, yalıtım malzemeleri ve yapı kimyasalları üreten Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. olarak, üretim ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken enerji kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak temel prensibimizdir.

Bu çerçevede;

• Etkin bir enerji yönetimi için amaç ve hedefleri belirleyerek, sürekli iyileşmeyi sağlamayı,

• Faaliyetlerimize ait enerji boyutlarını belirleyerek, yürürlülükteki ilgili yasal mevzuatlara uymayı,

• Sektöründe lider olan kuruluşumuzun ısı yalıtım, boya ve inşaat malzemeleri üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını gerçekleştirmeyi,

• Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi enerji verimliliği kapsamında tasarlamayı ve üretmeyi,

• Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tasarruflu makine ve araç kullanımını yaygınlaştıracağımızı,

• Enerji yönetimi ve verimliliği konusunda çalışanlarımızın eğitimini, paydaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamayı,

• Enerji Yönetim Sisteminin dokümante edilmesini, gözden geçirme ve sürekliliğinin sağlanmasını ve ilgili taraflara deklare edilmesini,
Taahhüt ederiz.