Uzman Görüşü

Ham sıvalı yüzeyde boyalarda kabarma ve dökülme, yüzeyde renk farkı yada renkte dalgalanma.

Sebep: Taşlama veya raspalama yapmadan, yüzeydeki gevşek durumdaki sıva taneciklerini temizlemeden astar ve boya uygulaması yapılması.

Sebep: Astarsız direkt boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Ham sıvalı yüzeye öncelikle silme mozaik taşı ile taşlama yapılacak. Zayıf sıva tanecikleri yüzeyden temizlenecek. Daha sonra boyanın yüzeyde daha iyi tutunmasını sağlamak, renk farkı ve dalgalanmaları önlemek amacıyla homojen bir yüzey elde etmek için iç cephelerde Betek Primer veya Betek Interior Paste ile dış cephelerde dış cephe boyasının astarı ile bir kat astarlanacak. Daha sonra boya uygulamasına geçilecek.

Ham sıvalı yüzey üzerine kireç badana yapılması sonucu boyada çatlama ve dökülmeler olması, yüzeyde renk farkı ve dalgalanmalar meydana gelmesi.

Sebep: Kireç üzerine astarsız direkt boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Kireç emici ve tozuma karakterli bir malzeme olduğundan dolayı, kireç üzerine boya yapılmadan önce mutlaka şeffaf karakterli astarlar (Betek Şeffaf Astar, Betek Saten Alçı Astarı) ile bir kat tarama yapmadan yüzey astarlanmalı daha sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

Saten alçılı yüzeyler üzerine uygulanmış boyada yüzeyden soyulma, boyada çatlama, örtücülük problemi ve rulo izi oluşması.

Sebep: Saten alçılı yüzey üzerine direkt boya uygulaması yapılması.

Sebep: Şeffaf karakterli astar ile tarama yapılarak yüzeyde parlak film tabakası oluşturulması.

Çözüm: Saten alçı emici ve tozuma karakterli bir malzeme olduğundan dolayı boya uygulamasına geçmeden önce mutlaka şeffaf karakterli astarlar (Betek Şeffaf Astar, Betek Saten Alçı Astarı) ile bir kat tarama yapmadan (böylece yüzeyde parlak film tabakası oluşmayacak) yüzey astarlanmalıdır. 

Sentetik eski boyalı yüzeylere uygulanan sentetik boyanın yüzeyden soyulması.

Sebep: Eski boyalı yüzey zımparalanmadan boya uygulamasına geçilmesi.

Çözüm: Eski boyalı yüzey zımparalanarak üzerindeki kir, is ve parlaklık alınacak. Sonrasında sentetik boya uygulamasına geçilecek.

Sentetik boyalı yüzeylerde tamir yerlerinin belli olması, bu kısımlarda renk farkı, soyulma problemleri oluşması.

Sebep: Sentetik eski boyalı yüzeyde tamirlerin saten alçı ile yapılması.

Çözüm: Sentetik sistemlerde tamir malzemesi olarak gene sentetik esaslı olan sentetik macun kullanılmalıdır. Sonra Sentetik Astar ve boya uygulamasına geçilmelidir. 

Sentetik eski boyalı yüzey üzerine su bazlı boya yapılırken örtücülük problemi ve aderans problemi.

Sebep: Geçiş astarı (Betek Primer veya Betek Interior Paste ) kullanılmaması.

Çözüm: Önce sentetik eski boyalı yüzey zımparalanacak. Geçiş astarlarından birisi kullanıldıktan sonra su bazlı boya uygulamasına geçilecek. 

Sentetik boyanın ikinci katı uygulandığında boyada çatlama ve büzüşme oluşması.

Sebep: Sentetik boya uygulaması yapılırken ilk kat kurumadan ikinci kat boya uygulamasına geçilmesi.

Sebep: Kalitesiz tiner kullanılması.

Çözüm: Boyanın ilk katı uygulandıktan sonra hava şartlarına göre en az 24 saat beklemek gerekir. Kış aylarında bu sürenin 48 saat olarak dikkate alınması uygun olacaktır. Sonrasında boya uygulamasına geçilebilir. 

Boyanın çatlaması, toz halinde yüzeyden dökülmesi.

Sebep: +5°C ' ın altında ve özellikle gece don tehlikesi olan havalarda boya uygulaması yapılması.

Sebep: Sıva yada şap betonu kurumadan boya uygulamasına geçilmesi.

Çözüm: Boya uygulamasına geçmeden önce yüzeyin kuru olduğundan emin olmak gerekir. Ayrıca yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C' nin mutlaka üzerinde olması gerekir. Bu şartlar sağlandığında uygun astar kullanıldıktan sonra boya uygulamasına geçilmelidir. 

Dış cepheden su alma problemi.

Sebep: Dış cephede boyanın çatlakları kapatılacağı düşünülerek, çatlak tamirleri yeterince yada hiç yapılmadan boya uygulaması yapılması.

Çözüm: Yüzeydeki çatlakların çimento esaslı tamir macunları ile tamir edilmesi, gerektiğinde Betektect Donatı Filesi ile takviye edilmesi gerekir. Çimento esaslı malzemelerin priz sürelerine uyulmalıdır. Sonrasında dış cephe boyasının astarı ve dış cephe boyası yapılmalıdır. Dış cephe uygulamaları +5°C ile +30°C arasında yapılmalı ve boya uygulamasından 12 saat öncesinde ve sonrasında yüzeyler yağıştan korunmalıdır. Dış cepheler için en ideal çözüm hem su hem de ısı yalıtımı sağlayan Betektect Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemidir. 

Dış cephede boyada kabarma ve dökülmeler.

Sebep: Astarsız boya uygulaması.

Sebep: Çatlaklardan su alması sonucu boyanın arkasına geçen suyun boyanın yüzeyde tutunmasını engellemesi.

Çözüm: Uygun zemin hazırlığının yapılması, çatlak tamirleri ve sonucunda astar ve boya uygulaması yapılması.

Grenli boya uygulamalarında desen tutmaması.

Sebep: Uygun rulo kullanılmaması veya farklı kişilerin uygulama yapması.

Sebep: Direkt güneş ışığı altında veya rüzgar esintisinin yoğun olduğu şartlarda uygulama yapılması.

Sebep: Ürünün inceltilmesi.

Çözüm: Grenli boyalarımız inceltilmeden uygulanmalıdır. Uygulamalar mercan rulo ile yapılırsa ve desen veren kişi aynı olursa homojen desen yakalanabilir. Ayrıca hava şartlarına dikkat edilmeli direkt güneş ışığı altında, çok sıcak havalarda ve yoğun rüzgar esintisinin olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Dış cephede brüt beton ya da ham sıvalı yüzeylerde tuz kusması oluşması.

Sebep: Yüzeyin su ile temas etmesi sonucu beton veya sıva içindeki kimyasalların su ile reaksiyona girerek yüzeyde tuz oluşturması.

Çözüm: Yüzeydeki tuzlar temizlenir. Disboxan 451 ürünümüz 1/1 oranında su ile karıştırılarak yüzeye sürülür. 24 saat sonra Beteksilan Astar ve Beteksilan Boya uygulaması yapılır. 

Brüt beton yüzeylerde boyanın yüzeyde tutunamaması.

Sebep: Bürüt beton yüzeyde kalıp yağı olması.

Çözüm: Öncelikle brüt beton yüzeydeki kalıp yağı, ılık arapsabunlu su ile temizlenmelidir. Yüzey kuruduktan sonra astar ve boya uygulamasına geçilebilir.

Astardan kaynaklanan aderans, örtücülük, rulo izi, çatlama vb. genel problemler.

Sebep: Yanlış astar kullanılması.Akrilik macun, glitolinli macun yada eski boyalı yüzeylere şeffaf astar uygulanması. Saten alçı, kireç, badana vb. yüzeylerde pigmentli astarların kullanılması.

Çözüm: Akrilik macun, glitolinli macun ya da eski boyalı yüzeyler üzerine Betek Astar veya Betek Macun Astarı kullanılmalı, saten alçı, kireç, badana vb. emici ve tozuma karakterli yüzeylerde ise Betek Şeffaf Astar veya Betek Saten Alçı Astarı kullanılmalıdır. 

Dış cephede bina eteklerinde boyalarda kabarma ve dökülmeler.

Sebep: Temel aşamasında bina etrafında yeterli su izolasyon önlemlerinin alınmaması.

Çözüm: Kesin çözüm olarak temellere kadar bina etrafının açılması, temelden itibaren toprak seviyesinin 30 cm. üzerine çıkacak kadar Bitümfleksin 2 kat olarak uygulanması ve son kat kurumadan üzerinin 3-5 cm. ucuz straphor ile korunması ve sömel seviyesinde bina etrafına drenaj boruları döşenmesi ve rögarlara bağlantı yapılması gerekir. Bu yöntemle bina çevresinden gelebilecek su etkileri önlenmiş olacaktır. 

Çatı veya terastan su alma problemi.

Sebep: Çatı veya terasta yeterli su izolasyon önlemlerinin alınmamış olması.

Çözüm: Çatının veya terasın durumuna göre uygun izolasyon ürünlerimiz (Betek Sutut, Betek Bitümfleks, Betek Polycrete,Betektect Membran) kullanılarak su izolasyonun yapılması gerekir. 

Mineral esaslı kaplamalarda, boya sonrası tuz kusmasına benzer beyazlanma olması.

Sebep: Mineral kaplama prizini almadan hava şartlarındki ani değişimler. ()dan sonra astarsız boya uygulanması.

Sebep: Mineral kaplama prizini almadan hava şartlarındaki ani değişimler. (Sıcaklıktaki hızlı düşüş veya yağış vb.)

Çözüm: Yüzey ılık su ile araç yıkama fırması benzeri bir aparatla temizlenir. 1 ölçek Betektect Disboxan 451, 1 ölçek su karışımı uygulandıktan sonra üzerine bir kat son kat boya veya silikonlu boya kullanışmışsa bir kat boya uygulanır. 

Kuru püskürtme - toz olarak düşme nedir nasıl giderilir?

Boya ve verniğin yüzeye toz şeklinde düşmesidir.Sebep: Uygulama sırasında boya tabancasının (pistole) yüzeyden uzak tutulması ve yüksek basınçta uygulanması, boya, vernik viskozitesinin çok yüksek olması, uygun tiner kullanılmamasıdır.

Çözüm: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, 400–600 numaralı zımpara ile zımparalanarak yeniden bir kat uygulama yapılmalıdır .

 

Portakallanma nedir nasıl giderilir?

Boya veya verniğin uygulandığı yüzeyde portakal kabuğu görünümünde film yapmasıdır.Sebep: Uygulama viskozitesinin yüksek olması, uygun tiner kullanılmaması, uygulama basıncının çok yüksek olması, boya ile yüzey arasında aşırı sıcaklık farkı bulunması, boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması, kalın uygulama yapılmasıdır. 

Çözüm: Soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, yüzeyler 400–600 numaralı zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama uygun şartlarda yapılmalıdır.

Kaynama nedir nasıl giderilir?

Boya veya vernik uygulanan yüzeyde toplu iğne başı görünümünde delikçikler veya küçük hava kabarcıkları şeklinde yüzey hatalarının oluşması.Sebep: Uygun tiner kullanılmaması, sıcak havalarda çok kalın uygulama yapılması, birinci katın uygulamasından sonra yeterli kuruma süresi verilmeden ikinci katın uygulanması. 

Çözüm: Boya ve vernik uygulamalarında ikinci birinci kat aldıktan ya çok kısa süre sonra (5-10 dakika) ya da en az 5-6 saat sonra uygulanmalı, çok sıcak havalarda boya veya verniğe %3-5 oranında Filli Boya Retarder ilave edilmelidir. Kaynama problemi ile karşılaşılmış yüzeyler soruna yol açan nedenler dikkate alınmalı, bu durumdaki problemli yüzeyler 400-600 no’lu zımpara ile zımparalanarak tekrar bir kat uygulama uygun şatlarda yapılmalıdır.

Krater-küvecik biçimli açılmalar neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Boya ve vernik uygulanmış yüzeylerde krater şeklinde çöküntülerin ve açılmaların olmasıdır.Sebep: Boya uygulanan ortamda silikon esaslı malzeme (pasta-polish) kullanılmış olması, boya ve ya verniğe kompresörden yağ- su karışmış olması, boyanan yüzeyde yağ, ter gibi kirliliklerin bulunmasıdır. 

Çözüm: Boya ve vernik uygulanan ortamda uygulamadan önce ya da sonra pasta-polish işlemi kesinlikle yapılmamalı, Kompresörden boya veya verniğe yağ-su karışması önlenmelidir. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.

Akma ve sarma neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Boyanın dik veya eğimli yüzeylerde akma şeklinde düzgün olmayan bir film oluşturmasıdır.Sebep: Dik ve eğimli yüzeylere bir defada çok kalın boya uygulanması, boyanın tatbikat viskozitesinin çok düşük olması, tabancanın yüzeye dik açı yerine çeşitli açılarda ve şekillerde tutularak boya veya verniğin bir noktada yığılmasıdır. 

Çözüm: Boya ve vernik viskozitesine dikkat edilmeli, özelikle dik yüzeylere ince katlar halinde uygulama yapılmalı, tabancanın yüzeyden uzaklığı normal tatbikatlarda 20cm, yüksek basınçlı tatbikatlarda 30cm olmalıdır. Bu durumdaki problemli yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile çok iyi zımpara yapılmalı ve soruna yol açan nedenler dikkate alınarak bir kat daha boya uygulanmalıdır.birisi iki kat olarak uygulanabilir.

Zımpara süresinin gecikmesi neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Tatbik edilmiş astar boya ve dolgu verniğinin üretici firma tarafından belirtilmiş süre içinde zımparaya gelmemesi veya tüketici beklentisine göre geç gelmesidir.Sebep: İki komponentli boyalarda üretici firma tarafından belirtilen karışım oranına uyulmamış olması, ortam sıcaklığının çok düşük olması, ahşabın veya ortamın aşırı nemli olması, çok kalın uygulama yapılmış olması, en önemlisi zımparaya gelme süre yönüyle kullanılan ürün veya sistemin tanınmamasıdır. 

Çözüm: Tatbikat öncesi karışım oranları doğru uygulanmalı, aşırı nem ve soğukta tatbikattan kaçınılmalı, çok kalın uygulama yapılmamalıdır. Sistem ve marka seçiminde ise özellikle Poliüretan ve Akrilik sistemlerde kürlenmenin kimyasal reaksiyon ile olması sebebiyle kuruma süresinin uzun olması dolayısıyla bu sistemlerin geç zımparaya geldiği, zımpara süresinin yaz aylarında 6-8 saat, kış aylarında 24-72 saat olduğu, kimyasal yapı gereği normal olan bu sürelerden daha kısa sürede kuruyanların muhtemelen modifiye reçine içerdiği bilinmelidir. Ancak gerçek Poliüretan veya Akrilik vernik veya boyanın zımparaya gelme süresi ortamı ısıtmak suretiyle kısaltılabilir.

Zımpara zorluğu neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Uygulanmış astar veya dolgu verniğinin zımparalanma işleminin tüketici beklentisinden daha geç sert, yorucu, yeterli tozumayı yapmaması veya zımparaya sarmasıdır.Sebep: Astar veya dolgu verniğinin uygulanmasında sertleştiricinin farklı markada, eksik veya fazla kullanılmış olması, normal olan zımparaya gelme süresinden önce veya çok geç zımpara yapılmasıdır. 

Çözüm: Üretici firma tarafından verilen karışım oranlarına hassasiyetle uyulmalı, mutlaka doğru ve aynı marka sertleştirici kullanılmalıdır. Üretici firma tarafından belirlenen süreden çok önce, film henüz sertleşmemişken veya film çok sertleştikten sonra zımpara işleminden kaçınılmalıdır.

Kolay çözme, düşük mar direnci neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Tatbik edilmiş son kat boya veya verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesidir.Sebep: Poliüretan veya Akrilik sistemlerde son kat tatbikatında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, kuruma ve/veya kürlenmenin henüz tamamlanmamış olmasıdır. 

Çözüm: Tatbikat esnasında Poliüretan ve Akrilik sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı veya vernikli yüzeyler belirlenen sürelerden önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

Yeterli parlaklığın elde edilememesi neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Son kat parlak boya veya verniğin uygulandıktan sonra yüzeyde istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesidir.Sebep: Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviyede ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, son kat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyuşmaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, son kat uygulamalarında kalitesiz ve uygun olmayan tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta son kat tatbik edilmemiş olmasıdır. 

Çözüm: Son kat parlak boya veya vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere son katta kaliteli tiner kullanılarak yeterli film kalınlığında son kat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha son kat boya veya vernik uygulanmalıdır.

Standart matlığın elde edilememesi neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Tatbik edilen mat/ipek mat son kat boya veya verniğin beklenenden daha mat veya parlak görüntü vermesidir.Sebep: Tatbik edilecek boya veya verniğin kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici veya tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kürlenmemiş veya iyi doldurulmamış zeminin emme yapmasıdır. 

Çözüm: Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek tekrar boya veya vernik uygulanmalıdır.

Sütleme-beyazlama neden kaynaklanır, nasıl giderilir?

Son kat boya veya vernik uygulamasından sonra yüzeyin buğulu-beyazımsı bir görünüm vermesidir.Sebep: Boya ve vernik uygulamalarının yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılmasıdır. 

Çözüm: Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılmalı, tatbikat mutlaka gerekiyor ise boya veya vernik karışımına %3–5 oranında Filli Boya Retarder ilave edilmeli, mutlaka üretici firma tarafından önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşılmış yüzeylere 400–600 numaralı zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek tekrar boya veya vernik uygulanmalıdır.

Boyası eskiyen mobilyalarımı nasıl yenileyebilirim?

Mobilya boya ve vernikleri profesyonel uygulama ekipmanları ve profesyonel uygulama gerektiren ürünlerdir. Amatör olarak kullanıma uygun değildir. Bu nedenle boyalı veya vernikli mobilyalarınızı yenilemek için üretici mobilya firmalarından yardım almanız gerekmektedir.

Yeni mobilyalar koku yapar mı?

Mobilya boya ve vernikleri kullanılarak boyanan ve verniklenen mobilyalar doğru uygulama şartlarında boyandıktan sonra en az 1 hafta iyi havalandırılan bir ortamda dinlendirilmelidirler. Bu şartlarda üretilmeyen mobilyalar boyama işleminin hemen ardından ev ofis gibi kapalı ortamlara konulur ise bir süre koku yapabilmektedirler. Bu durumla karşılaştığınızda ortamdaki camlar ile mobilyalarınızın kapak, çekmece gibi bölümlerini açarak en az 1 hafta mobilyalarınızın bulunduğu ortamı iyi bir şekilde havalandırınız.

Mobilya boya ve verniklerini kendim uygulayabilir miyim?

Mobilya boya ve vernikleri profesyonel uygulama ekipmanları ve profesyonel uygulama gerektiren ürünlerdir. Amatör olarak kullanıma uygun değildirler. Bu konuda deneyimli kişiler tarafından uygun uygulama şartlarında uygulanmalıdırlar.

Çocuklarımın sağlığı için çocuk odası ve diğer odalardaki mobilyalarda ne tür ürünlerle boyanmış mobilyaları tercih etmeliyim?

Yapılan araştırmalar çocuklarımızın belli bir yaşa gelene kadar eşyaları ağızları ile de tanımaya çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yaşam alanlarımızdaki tüm mobilyalarda özellikle çocuk odasındaki mobilyalarda sağlığa zararsız EN 71/3 standardına uygun ürünler kullanılması çok önemlidir. EN 71/3 ağızla teması esas alan ve ağır metal sınırlaması getiren bir Avrupa Birliği standardıdır. Vital Su Bazlı Mobilya Boya ve Vernikleri bu standarda uygundur. Vital ile boyanmış ürünleri Vital Sertifikalı mobilya firmalarından temin edebilirsiniz.

Kurşun nedir boyalardaki kurşunun zararları nelerdir?

Kurşun vücuda girdiğinde atılamayan bir ağır metaldir. Boyalarda bulunan kurşun zamanla insan vücudunda birikerek ciddi sağlık sorunlarına yol açar.( kalp atışlarında düzensizlik, düşükle sonuçlan hamilelikler, çocuklarda boya kısalığı, hafıza ve denge kaybı, konuşma yeteneğinin bozulması gibi) Boya uygulayıcıları ile boyanmış mobilyaların kullanıldığı ortamlarda yaşayan insanlar bu tehlikeye maruz kalırlar. Filli Boya Mobilya Boya ve Vernikleri üretime başlandığı günden bu yana kurşunsuz olarak tüketicilerin hizmetine sunulmuştur.